• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 19 Φεβρουαρίου 2013, 00:10

    Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, οφείλουν να διαπνέονται από ευθύτητα γνησιότητα και τιμιότητα έναντι του εργοδότη τους (Δημοσίου), όσον αφορά τις πράξεις τους. Π.χ Δημόσιος λειτουργός που διαπιστώνει ότι έγινε μια παρανομία , ή μιά ζημιογόνος για τα συμφέροντα του Δημοσίου πράξη, δεν μπορεί να σκέπτεται, ότι δεν του πέφτει λόγος να ανακατευθεί.Δημόσιοι λειτουργοί δεν μπορεί να πλουτίζουν δυσανάλογα με τις αποδοχές τους, εφευρίσκοντας τρόπους που τους απενεχοποιούν. Δεν μπορεί να κατακρατούν χρεωμένες αλληλογραφίες χωρίς να κάνουν εισηγήσεις σε ημερήσια βάση και να εμφανίζονται δυσανάλογα χρεωμένοι, έναντι των εισηγήσεών τους. Το πόθεν έσχες καθιερώθηκε επανειλημμένα, αλλά ποτέ δεν εφαρμόσθηκε,ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΗΛΕΓΧΘΗ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.Ο έλεγχος ενοείται ότι έπρεπε να κινείται πάντα και προς την κατεύθυνση συγγενικών προσώπων Α και Β βαθμού.Που μπορεί λοιπόν να συμβάλλει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θετικά σε αυτήν την παράμετρο. Να θεσπισθεί η υποχρεωτική κατ' έτος υπεύθυνη δήλωση από όλους του δημόσιους λειτουργούς,( μέσω του κωδικού αριθμού που τους συνοδεύει), ότι στην παρελθούσα οικονομική χρήση (προηγούμενου έτους), δεν απέκτησε άλλες πρόσθετες αμοιβές, είτε αυτός είτε σε οικογενειακό επίπεδο, από πάσης φύσεως άλλη δραστηριότητα ,ούτε χρηματοδότησε επιχειρηματική δραστηριότητα τρίτων προς αποκόμιση κερδών, ούτε απέκτησε ακίνητα που δεν δήλωσε στην υπηρεσία του,αποδέχεται δε πλήρως , ότι αν αποκαλυφθεί ψευδόμενος, ο εργοδότης του (Δημόσιο), να τον απολύσει, μάλιστα άνευ ουδενός δικαιώματος αποζημίωσης. Δηλαδή να φαίνεται στο σύστημα , ποιοί υπάλληλοι δεν έχουν κάνει δήλωση ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,Δ/ΝΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.(συνεχίζεται)