• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 20 Φεβρουαρίου 2013, 00:34

    Πολλοί τομείς της δημόσιας Διοίκησης ,σπαταλούν πολλές εργατοώρες υπαλλήλων, ενάντια(σε βάρος) άλλων προτεραιοτήτων που επιτάσσουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, αλλά και η επιστημονική στελέχωση τους,επειδή βασικές υποδομές που έπρεπε να έχουν γίνει από την 10ετία του 1970 ή 1980, δεν έγιναν άν καιτις επιτάσσει το Σύνταγμα.Π.χ που είναι η Χωροταξία? Που είναι το Δασολόγιο της Χώρας? Που είναι η Χαρτογράφηση της Γής υψηλής παραγωγικότητας? Που είναι η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου? Που είναι οι δασικοί χάρτες της Χώρας?κ.λ.π. Μέχρι να γίνουν αυτά που περιοριστικά ανέφερα παραπάνω,χιλιάδες υπάλληλοι απασχολούνται σε βάρος άλλων κυρίων ενασχολήσεών τους.Επιβάλλεται λοιπόν ,παράλληλα με την προσπάθεια για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό, αυτά που ενώ τα προβλέπουν νόμοι ή το ίδιο το Σύνταγμα, δεν προχωρούν και είναι τελματωμένα από 10ετίες.Με τον ενιαίο τρόπο πρωτοκόλλησης εγγράφων που πρότεινα, τον Ιούλιο του 2012, στην παρούσα διαβούλευση, μπορεί να μελετηθεί και η δυνατότητα ενιαίου τρόπου θεματολογίας αλληλογραφιών. Αντί δηλαδή ο κάθε εισηγητής να έχει την δυνατότητα να καθορίζει το "θέμα" του εγγράφου που εισηγείται, να βρεθεί ένα σύστημα που θα διευκολύνει και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση , στο να εντοπίζονται ανα πάσα στιγμή οι πορείες υποθέσεων που τρέχουν στην διοίκηση , να εκτυπώνονται τα έγγραφά τους, για χρήση Επιθεωρητών, ενημέρωση γραφείων Υπουργών κ.λ.π (συνεχίζεται)