• Σχόλιο του χρήστη 'κώστας' | 24 Ιουνίου 2012, 20:54

    Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει επιτέλους να διασυνδεθούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά, ώστε η μια να αντλεί υλικό που τυχόν της χρειάζεται από την άλλη και να μην γίνεται ο πολίτης μπαλάκι των υπηρεσιών (σας λείπει αυτό το χαρτί πηγαίνετε στην πολεοδομία ή στην εφορία ή στο Ικα, κλπ.) Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν πολλές ανάγκες των πολιτών να ικανοποιούνται μέσω internet (πχ ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικού γεννήσεως, βεβαιώσεις αποδοχών, ένσημα, οικοδομικές άδειες, έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, χρήσεις οικοπέδων, κτηματολόγιο - δασολόγιο). Να καταγραφούν οι ανάγκες των πολιτών σε κάθε δημόσια υπηρεσία και να υπάρχει στις περισσότερες ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέσω διαδικτύου. Να προωθηθεί άμεσα η ηλεκτρονική επικοινωνία πολτών και δημοσίων υπηρεσιών μέσω email