• Σχόλιο του χρήστη 'Κάρολος' | 23 Σεπτεμβρίου 2013, 07:29

    Σχετικά με το HRMS, καλό θα είναι να συνδυαστεί με την υποχρεωτική αντικειμενική αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης βάση δεικτών μέτρησης για όλους τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμη και αν επικαλείται την ιδιαιτερότητα του έργου του προκειμένου να εξαιρεθεί. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, θα μπορούσαν στα πλαίσια της διαφάνειας, να είναι συγκεντρωτικά αναρτημένα ανά έτος και όχι ονομαστικά, προκειμένου ως φορείς και υπάλληλοι στην υπηρεσία των πολιτών να λογοδοτούμε και να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ευθύνη.