• Σχόλιο του χρήστη 'Κάρολος' | 23 Σεπτεμβρίου 2013, 08:57

    Δυστυχώς, η διαδικασία όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή επιτρέπει την αγνόηση και των πλέον ουσιαστικών σχολίων, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται ουδείς έλεγχος επ’ αυτού. Όποιος υπάλληλος ή υπηρεσία επιθυμεί να αγνοήσει ορισμένα σχόλια, απλά δύναται να τα αγνοεί..