• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστος Παπαδουλης' | 25 Ιουνίου 2012, 20:50

    Αξιότιμοι Κύριοι, Αυτή είναι η 3η φορά τα τελευταία 2,5 χρόνια που ζητούν πληροφορίες για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχω δει βελτίωση στο δημόσιο τομέα. Συγνώμη για την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω τις σκέψεις μου. 1. Οργανωτική Η σημερινή οργανωτική δομή μου θυμίζει κακή εφαρμογή της ιεραρχίας Φρεντ Τέιλορ της εξειδίκευσης. Η διοίκηση και τον έλεγχο. Μπορείτε να το κάνετε μόνο αυτό που σας λέμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πρωτοβουλία ή παρακάμπτοντας τη διαδικασία. Η οργάνωση πρέπει να γίνει απλούστερη και λιγότερο ιεραρχική. Το χαμηλότερο επίπεδο των εργαζομένων θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν και οι διευθυντές πρέπει να μάθουν πώς διαχειρίζεται και επιβλέπει απλώς ότι το έργο που γίνεται στην ώρα τους. Εξάλειψη των οργανώσεων που δεν προσθέτουν αξία. Εξάλειψη των διαδικασιών που δεν προσθέτουν αξία. 2. Εκπαίδευση Ανάλογα με το επίπεδο και τις ευθύνες θα πρέπει να έχετε τα εξής Εκπαίδευση στους ακόλουθους τομείς: α. Διευθυντές 1. Τεχνικές διαχείρισης, 2. Γνωρίσματα της προσωπικότητας 3. Επικοινωνία (λεκτική και γραφτεί) 4. Διαπραγματεύσεις 5. Δεοντολογία 6. Προϋπολογισμό 7. Έννοιες Διαχείρισης Έργων β. Επαγγελματικό Προσωπικό 1. Τεχνικές διαχείρισης 2. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 3. Επικοινωνία (λεκτική και γραφτεί) 4. Διαπραγματεύσεις 5. Δεοντολογία 6. Διαχείριση Έργων 7. Θέμα συγκεκριμένες Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί καθ 'όλη τη σταδιοδρομία των εργαζομένων. 3. Αξιολόγησης Εργαζομένων 1. Δημιουργήστε περιγραφές θέσεων εργασίας για κάθε θέση στο Οργανόγραμμα 2. Αρχίστε να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι για κάθε εργαζόμενο 3. Μέτρο, Μέτρο, Μέτρο 4. Καθιέρωση της αξιολόγησης των επιδόσεων (360 τεχνική). Η αξιολόγηση θα γίνει από τον επόπτη του υπαλλήλου. 5. Κίνητρα θα εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα τόσο για την οργάνωση καθώς και τα προσωπικά. Με άλλα λόγια: ένας διαχειριστής δεν μπορεί να πάρει ένα μπόνους αν ένα μόνο από τον υφιστάμενό του έχει missied / της στόχους του. Τα κίνητρα θα μπορούσαν να είναι τόσο απλή όσο πιστοποιητικό αα επίτευξη του σε ένα ταξίδι σε μια διάσκεψη. 4. Νομοθετική Έχετε μια ομάδα επανεξέταση όλων των νομοθεσιών και των οδηγιών που επηρεάζουν την οργάνωση. Εξαλείψτε, συνδυάζουν και / ή επανεγγραφή τους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι μέχρι τον 21ο αιώνα, οι εργαζόμενοι δεν θα κρύβονται πίσω από αναχρονιστικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 5. Εξάλειψη των υποχρεώσεων Εξάλειψη απαιτήσεις χαρτί που δεν προσθέτουν αξία. Γιατί δηλαδή η διάρκεια ζωής του πιστοποιητικού γέννησης είναι 6 μήνες;