• Σχόλιο του χρήστη 'routz' | 19 Μαΐου 2014, 21:21

    Το σχέδιο δράσης έχει αναρτηθεί από 6 Μαΐου προς διαβούλευση στην ελληνική γλώσσα: http://www.opengov.gr/ogp/?p=255