• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΑ' | 26 Μαΐου 2014, 20:41

    Kατανοώ ότι για λόγους ομοιομορφίας και επικοινωνίας το κείμενο είναι στην αγγλική παράλληλα με την ελληνική γλώσσα. Δεν κατανοώ όμως γιατί να έχει τόσα συντακτικά λάθη που οδηγούν κάποιες φορές και σημασιολογικώς λανθασμένα συμπεράσματα. Για τέτοιες επίσημες περιστάσεις, επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται επίσημοι έλεγχοι από γιγνώσκοντες άπταιστα τα Αγγλικά, μια και ανάλογοι θα τα διαβάσουν. Αυτή την παρατήρηση την κάνω με δυσκολία (γιατί δεν θέλω να θίξω κανέναν), μόνο και μόνο προκειμένου να μην εμφανιστεί το κείμενο επισήμως σε τελική έκβαση, χωρίς να είναι διορθωμένο. Παραδείγματα (a)recognizes... as δεν χρησιμοποιείται Το σωστό είναι The Greek Government recognizes that the value of the open government principles is the cornerstone (b)to cultivate dynamic and fruitful dialogue Λείπει το άρθρο (c)as well as adopt policies (adoption of policies γιατί το as well as αναφέρεται αναγκαστικά στο dialogue διαφορετικά as well as to adopt) (d)It was drafted in line both with the (=It was drafted in line parallely with...) both αναφέρεται μόνο σε ουσιαστικό και πάρα πολλά άλλα (χρειάζεται σχεδόν κάθε φράση διόρθωση). Σημαντικό το θεωρώ έπίσης , καθ 'ότι γραπτός λόγος και από Υπουργείο..