• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος' | 17 Ιουλίου 2012, 08:30

    Η ηλεκτρονική μηχανογράφηση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα και για κάθε παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από προισταμένους/διευθυντές. Εξωτερικός έλεγχος των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να διενεργείται από υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας ώστε να πάψει πλέον το ρουσφέτι.