• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 21 Ιουνίου 2012, 11:47

    Καλό είναι να υπάρχει Τηλέφωνο ή Ιστοσελίδα Καταγγελιών, το οποίο θα δέχεται επώνυμα (χωρίς γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλοντος σε κανέναν) τις καταγγελίες και θα τις διερευνά μέχρι τέλος, δίνοντας απάντηση στον καταγγέλοντα μέσα σε εύλογη προθεσμία. Το αποτέλεσμα θα καταγράφεται θετικά ή αρνητικά στον υπηρεσιακό φάκελο του σχετιζόμενου δημόσιου υπάλληλου ή υπάλληλου ΔΕΚΟ.