• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Σταματιάδης' | 18 Ιουλίου 2012, 07:32

    (Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών) Ποιο είναι το λογισμικό που ήδη έχετε προμηθευτεί; Ποιος είναι ο κατασκευαστής και πόσο κόστισε η προμήθεια - εγκατάσταση - παραμετροποίησή του; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγκατάσταση; Έχουν ληφθεί υπόψη απαραίτητες λειτουργικές / επιχειρησιακές προϋποθέσεις όπως: - Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών - Ηλεκτρονικό Κοινό Μητρώο Ειδών / Υπηρεσιών - Ηλεκτρονικό Κοινό Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών; Το σύστημα αναφέρετε πως θα είναι σε μερική λειτουργία σε 1 χρόνο και σε πλήρη παραγωγική σε 2 χρόνια. Γνωρίζετε πως από το 2011 βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα σε δημόσιο οργανισμό υγείας; (Ο εν λόγω Φορέας ήδη υλοποιεί το φετινό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας ηλεκτρονικά!) Μήπως να ζητούσατε μία συνεργασία με τους συναδέλφους ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα; Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.