• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος' | 18 Ιουλίου 2012, 08:22

    Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με την σημασία της υφιστάμενης δυσμενής δημοσιονομικής κατάστασης με το επίπεδο λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Θεωρώ άσκοπο της απαρίθμηση των αιτιολογικών παραγόντων της δυσλειτουργίας του δημοσίου, εξάλλου έχουν περιγραφεί εκτενώς και πολύ δόκιμα πολλές φορές. Θεωρώ ως μοναδική επιλογή την υιοθέτηση του κανόνα: καταγραφή προβλήματος-σχεδιασμός-εφαρμογή- ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του αποτελέσματος. Το τελευταίο σκέλος του ελέγχου καθορίζει απόλυτα και το αποτέλεσμα. Με μηδενικό κόστος και επιμένω σε αυτό υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης.