• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος' | 18 Ιουλίου 2012, 09:54

    Για να μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτή διακυβέρνηση γιατί δεν μας ενημερώνεται για το ποιος (υπηρεσία, εταιρία, υπάλληλος) ευθύνεται για την σημερινή (δυς)λειτουργία του? Για να γίνει μια αρχή!