• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 24 Ιουλίου 2012, 01:08

    Όταν λέμε για βελτίωση της Δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να βάλουμε από την μιά μεριά το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει και από την άλλη να καταγραφεί με λεπτομέρεια τι ζητάμε απο το δυναμικό αυτό για να είναι οι πολίτες οι υπάλληλοι και το Κράτος ευχαριστημένοι.Το οικονομικό ζήτημα (αμοιβές) το αντιπαρέρχομαι,διότι αφ΄ένός μεν θεωρώ ότι ένα ευνομούμενο Κράτος ,πρέπει να φροντίζει αυτονόητα οι υπάλληλοί του να αμοίβονται ώστε να μπορούν να ζούν τις οικογένειές τους, αφ΄ετέρου θεωρώ ότι κανείς υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει το επιχείρημα , ότι αποδίδει ανάλογα με το τι πληρώνεται.Άν θεωρεί ότι δεν αμοίβεται καλά , μπορεί να αγωνίζεται για την βελτίωση των οικονομικών του, αλλά αν δεν θέλει να έχει και απόδοση, πρέπει να πηγαίνει σπίτι του.Κα΄αρχήν οι πολίτες είναι αποδέκτες δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων. Για να είναι αποδέκτες δικαιωμάτων, επιβάλλεται να είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία τους, όπως θα τα προσδιορίσει η Πολιτεία, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων , τουλάχιστον στην βάση της στατιστικής απογραφής.Επιβάλλεται επίσης ,οι αρμοδιότητες - δραστηριότητες (πάσης φύσεως) της διοίκησης, να επαναπροσδιορισθούν κατά τομέα( π.χ αλιεία, περιβάλλον , δημόσια Έργα, δασών,εμπορίου,κτηνοτροφίας, γεωργίας, οικονομίας κ.λπ) ώστε άμεσα να επανιδρυθεί η διοίκηση μέσω ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ κατά τομέα και να περιορισθεί η ΑΠΕΡΑΝΤΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Κάθε Υπουργείο θα εποπτεύει συγκεκριμένους τομείς αφού πρώτα ομαδοποιηθούν.Τομείς που εφαρμόζουν ως επι το πλείστον κανόνες δημοσίας τάξεως και προστατεύουν περιβαλλοντικά ή οικονομικά αγαθά του Κράτους,πρέπει να διαφοροποιηθεί η Εποπτεία τους. Οι Υπουργοί πρέπει να χάσουν το προνόμιο να στελεχώνουν τα γραφεία τους με προσωπικό και την μέριμνα αυτή πρέπει να την αναλαμβάνει με αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού το Υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης.Θεωρώ ότι το προνόμιο αυτό έδωσε την τελευταία 20ετία την δυνατότητα ,να χαθεί η επαφή της διοίκησης με την ηγεσία των Υπουργείων αλλά και να εκτραφούν φαινόμενα διαφθοράς.Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων , πρέπει να είναι μόνιμοι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ απο το Επιστημονικό προσωπικό, που θα τους επιλέγει η Βουλή ύστερα απο διαγωνισμό ανα 5ετία,ώστε να υπάρχει πάντα λίστα επιλεγμένων ατόμων. Οι υπάλληλοι , πρέπει να προάγονται ΜΟΝΟΙ τους , χωρίς την διαμεσολάβηση εκθέσεων ή υπηρεσιακών Συμβουλίων.Για να γίνεται αυτό , πρέπει να καθιερωθεί ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, που έχει ταυτάριθμο αριθμό , με τον αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου, ο οποίος συνοδεύει τον υπάλληλο, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από της προσλήψεώς του μέχρι και της συνταξιοδοτήσεώς του.Τον φάκελλο αυτό, τον τηρεί και φυλάσσει με ευθύνη της η διοίκηση,η οποία μπορεί να τον ενημερώνει περιορισμένα( π.χ για υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικές ποινές κ.λπ),θα ανήκει όμως μόνο στον υπάλληλλο , ο οποίος θα μπορεί κατά βούληση να αποστέλλει σ΄αυτόν για αρχειοθέτηση, όλη την δραστηριότητά του, που έκανε δεκτή η προΙσταμένη του αρχή ( εισηγήσεις, προτάσεις, επιστημονικές έρευνες , διαλέξεις , εκπαιδεύσεις, καταγγελίες που συνέβαλαν σε πάταξη διαφθοράς κ.λ.π).Κάθε χρόνο, κλιμάκιο Επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης , αξιολογεί, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, κάθε φάκελλο μητρώου,με κλίμακα από 1-10, βάσει θεσμικά καθορισμένων κριτηρίων. Καθιερώνεται και διευρίνεται επίσης ο θεσμός της εύφημης μνείας,με δυνατότητα ο ίδιος ο υπάλληλος να ζητά εύφημη μνεία εντός τακτής προθεσμίας για συγκεκριμένο λόγο (π.χ επειδή αποκάλυψε διαφυγή φορολογητέας ύλης)και αν δεν του δίδεται , να προσφεύγει στο διοικητικό πρωτοδικείο προκειμένου να δικαιωθεί. Υπάλληλος με εύφημη μνεία, να μπορεί να καταλαμβάνει θέση αναλόγου επιπέδου(π.χ τμηματάρχου), αν έχει τα προσόντα, ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Το αυτό να γίνεται κάθε φορά που παίρνει εύφημη μνεία.(έπεται συνέχεια προτάσεων)