• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:05

    Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ρητά ότι η ακίνητη περιουσία του σιδηροδρόμου που βρίσκεται σε επαφή με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αναπτυσσεται και αξιοποιείται με τρόπο που να μεγιστοποιεί το μεταφορικό του έργο (Rail oriented real estate development).