• Σχόλιο του χρήστη 'Οικολόγοι Πράσινοι' | 20 Σεπτεμβρίου 2010, 13:57

    Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, και ιδιαίτερα της σιδηροδρομικής υποδομής, στο Ελληνικό Δημόσιο υπονομεύει τη δυνατότητα του οργανισμού να διατηρήσει και να αναβαθμίσει το ζωτικό χώρο του δικτύου του. Το σωρευτικό χρέος του ΟΣΕ θα πρέπει να συμψηφιστεί, όχι με την ακίνητη περιουσία του οργανισμού, αλλά με τις ανεξόφλητες Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας που προβλέπονταν αρχικά από το Ν.Δ. 1300/1972 και στη συνέχεια από το Νόμο 2671/1998. Στο συμψηφισμό θα πρέπει επίσης να υπολογιστούν ως οφειλή του Δημοσίου: • Οι τόκοι των δανείων που υποχρεώθηκε ο ΟΣΕ να συνάψει για να καλύψει τα κενά από τις ανεκπλήρωτες κρατικές υποχρεώσεις. • Τα ποσά που υποχρεώθηκε να δανειστεί για να καλύψει δαπάνες επενδύσεων για έργα υποδομής και αγορά τροχαίου υλικού, μαζί με τους τόκους που επιβαρύνθηκε. Εκτίμησή μας είναι ότι τα ποσά που οφείλει το κράτος στον ΟΣΕ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 80-85% του συνολικού ποσού που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως έλλειμμά του. Ιδιαίτερα προβλήματα θα δημιουργήσει η παρ. 13, που προβλέπει υποχρεωτικές συνενώσεις των σιδηροδρομικών ακινήτων με γειτονικές ιδιοκτησίες, προσκυρώσεις, και αναδασμούς. Σε περίοδο κρίσης, πολλοί θα είναι οι ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων που θα δυσκολεύονται να πληρώσουν το τίμημα για μια συναλλαγή που οι ίδιοι δεν έχουν επιδιώξει.