• Σχόλιο του χρήστη 'Σμπαρούνης Νικόλαος' | 20 Σεπτεμβρίου 2010, 21:51

    Ἡ παράγραφος 13 νά ἁπαλειφεῖ, ὡς καί πᾶσα ἀναφορά σέ "καταργημένο δίκτυο", εἶναι ἀπαράδεκτο ὡς ἔννοια καί σύλληψη. Οὐσιαστικά θεσμοθετεῖται ἡ ποιοτική κατωτερότης τῶν σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν ἔναντι ἄλλων συγκοινωνιακῶν ὑποδομῶν, δεδομένων καί τῶν ἐξωφρενικᾶ μεροληπτικῶν νομοθετημέτων Σουφλιᾶ ὑπέρ τῶν αὐτοκινητοδρόμων. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν παράγραφο 16, εἶναι τερατώδης νομικος καί πιθανότατα ἀντισυνταγματικός ἀκροβατισμός. Δίνει τήν ἐντύπωση ἑνός πραξικοπηματικοῦ ὁδοστρωτῆρα πού ἐπιχειρεῖ νά ἰσοπεδώσει ὁτιδήποτε μπεῖ στό μάτι τῆς ἀντισιδηροδρομικῆς μαφίας.