• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Καριώρης' | 9 Δεκεμβρίου 2010, 16:48

    Στα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα η αδειοδότηση εγκατάστασης όταν στην περιοχή λειτουργούν σχολεία!!!