• Σχόλιο του χρήστη 'Ελπίδα Αλεβίζου' | 9 Δεκεμβρίου 2010, 17:15

    Όπως έχουν σημειώσει διακεκριμένοι ερευνητές (πχ. Δρ. Λ. Μαργαρήτης, Δρ. Χ. Γεωργίου) πρέπει να μειωθούν (δηλαδή να γίνουν πιο αυστηρά) τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην Ελλάδα και φθάσουν στα επίπεδα άλλων χωρών (πχ. Αυστρία, Γαλλία) καθώς τα υφιστάμενα όρια δεν διασφαλίζουν επαρκώς την προστασία του κοινού.