• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 4 Ιανουαρίου 2011, 08:41

    " Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης" Η σίγουρη και έγκαιρη επίδοση της αλληλογραφίας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εάν μπορεί μία υπουργική απόφαση να επιτρέψει την καθυστερημένη παράδοση ή την απώλεια της αλληλογραφίας τότε όλος ο Νόμος είναι άχρηστος και κακώς ασχολούμαστε.