Άρθρο 17 Αποζημιώσεις

1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών δύναται να δημιουργεί δικαίωμα κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης των χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης), το μέγιστο ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης. Ο κατά τα ανωτέρω εδάφια περιορισμός της αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε αξίωση σε βάρος του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με επιφύλαξη αυτών που ανάγονται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.
2. Αστικές διαφορές που γεννώνται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι συναφείς αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται, ανεξαρτήτως ποσού, από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648-661 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:12 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών δύναται να δημιουργεί δικαίωμα κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης των χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης), το μέγιστο ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης. Ο κατά τα ανωτέρω εδάφια περιορισμός της αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε αξίωση σε βάρος του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με επιφύλαξη αυτών που ανάγονται αποκλειστικά και μόνο σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.

  Αιτιολόγηση:
  Η εν λόγω προσθήκη είναι απαραίτητη για τον καλύτερο ορισμό της εν λόγω περίπτωσης.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 18:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός δεν πρέπει να ορίζει αποζημιώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσμοθετεί η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Η Ταχυδρομική αγορά είναι από τη φύση της Παγκοσμιοποιημένη και τέτοια πρακτική θα έπληττε τον υγιή ανταγωνισμό.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 08:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  » Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης»

  Η σίγουρη και έγκαιρη επίδοση της αλληλογραφίας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ποιότητας ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εάν μπορεί μία υπουργική απόφαση να επιτρέψει την καθυστερημένη παράδοση ή την απώλεια της αλληλογραφίας τότε όλος ο Νόμος είναι άχρηστος και κακώς ασχολούμαστε.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:07 | George Birbilis

  αν θυμάμαι καλά η καταστροφή αλληλογραφίας κλπ. απαγορεύεται από το σύνταγμα – άρα αν μπορεί να ορίσει υπουργική απόφαση πως δεν υπάρχουν κυρώσεις για απώλεια της (ακόμη και από ανευθυνότητα του φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και ας μην υπάρχει δόλος), δεν εγείρεται αντισυνταγματικότητα της σχετικής διάταξης;

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:46 | George Birbilis

  >απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά
  >δικαίωμα αποζημίωσης

  Επίσης αυτό σημαίνει πως θα βάζει προτεραιότητες στην ποιότητα των υπηρεσιών του ο φορέας ανάλογα με το πόσα πληρώνεις για κάθε παράδοση (π.χ. συστημένα έναντι καρτ-ποστάλ) αντί αυτές οι υπηρεσίες να είναι εγγυημένες; Είναι δυνατόν π.χ. να αδιαφορήσει να παραδώσει τις κάρτες ευχών εντός των εορτών και να τις πάει πολύ αργότερα (το έχουμε δει και αυτό) ή και να τις πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και να προτιμήσει άλλες παραδόσεις για τις οποίες θα έχει κυρώσεις;

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:56 | George Birbilis

  >Στην ως άνω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι η απώλεια ή
  >καθυστερημένη επίδοση απλών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα
  >αποζημίωσης

  όταν ο ταχυδρόμος στην περιοχή μας έχει αφήσει γράμματα εντελώς αλλού ακόμη και σε άσχετα μέρη (π.χ. έξω από μια οικοδομή στο χώμα!), είναι δυνατόν να ορίζεται πως δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης για «απώλεια»;;;