• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ' | 9 Ιανουαρίου 2011, 18:43

    Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός δεν πρέπει να ορίζει αποζημιώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσμοθετεί η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Η Ταχυδρομική αγορά είναι από τη φύση της Παγκοσμιοποιημένη και τέτοια πρακτική θα έπληττε τον υγιή ανταγωνισμό.