• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Νικόπουλος' | 15 Απριλίου 2011, 00:58

    Σαν ηλεκτρονικός και εγκαταστάτης σχετικών κεραιών θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές περιττές λεπτομέρειες. Γιατί ιστός 4μ είτε από έδαφος είτε από δώμα; Γιατί αποκλειστικά μονοσωλήνιος; Η επιλογή θέσης και τύπου ιστού είναι θέμα ακραίων τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών και αισθητικής. Οτιδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά με έγκριση Ε.Ε. υπάρχει για να καλύψει κάποιες ειδικές ανάγκες. Πιστεύω ότι αρκούν τα όρια ισχύος και ακτινοβολίας. Η τεχνολογία τρέχει, όλα αλλάζουν ταχύτατα και δεν χρειαζόμαστε άλλους νόμους απολιθώματα ξεπερασμένων τεχνολογιών. Πιστεύω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές που καθορίζουν τα προϊόντα που εγκαθίστανται ελεύθερα και εκείνα πού απαιτούν άδεια. Θεωρώ προτιμότερη μια γενική διάταξη που να ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να είναι συμβατή με τις εκάστοτε ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τουλάχιστον εκείνοι αναπροσαρμόζουν τις προδιαγραφές όποτε απαιτείται.