• Παράγραφος 4: Τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 63 ν. 3431/2006 είναι ιδιαίτερα υψηλά για κάποιες περιπτώσεις ενώ μεγάλο μέρος αυτού του άρθρου αφορά σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους μόνο. Προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου “Σε περίπτωση που η παραβίαση αφορά μέλος ή ασύρματη ζεύξη μη κερδοσκοπικού σωματείου ραδιοερασιτεχνών και λοιπών πειραματικών και ερευνητικών οργανώσεων/κοινοτήτων, τότε η σύσταση του άρθρου 62 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην έδρα του σωματείου.”. Εναλλακτικά προτείνουμε την ολοκληρωτική αφαίρεση ή απαλλαγή πειραματικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων από τέτοιες κυρώσεις.