• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ' | 2 Σεπτεμβρίου 2011, 09:40

    Στην παράγραφο 3 προτείνεται να διαγραφεί η φράση «Ο πάροχος εφαρμόζει πάντοτε την τελευταία έκδοση των προτύπων αυτών», διότι πολλές φορές η τελευταία έκδοση ενός προτύπου δεν υποστηρίζεται άμεσα από τους κατασκευαστές και βέβαια η εφαρμογή του πρέπει να είναι δοκιμασμένη και χωρίς να εισαγάγει τεχνοοικονομικά προβλήματα.