• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηριος' | 8 Φεβρουαρίου 2012, 17:20

    Όσο αφορά τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των ζωνών ασφαλείας.... Ερωτώ πώς θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος, με ποιο τρόπο και αν θα είναι υποχρεωτικός ο δειγματοληπτικός έλεγχος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η μη ύπαρξη αστοχίας υλικού ή κακής ποιότητας των παρελκομένων καθώς και η ποιοτικά απαράδεκτη ύφανση στις ζώνες ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την άρση της αδειοδότησης ή κυκλοφορίας οχημάτων που θα έχουν εφοδιαστεί με "ελαττωματικές" ζώνες ασφαλείας. Καθώς και ακύρωση του συνόλου των παραγομένων ζωνών. Ευχαριστώ