Άρθρο 09 : Παραρτήματα

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ Α, ΙΙ Β, ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ.
Για να τα δείτε πατείστε εδώ.

  • 12 Φεβρουαρίου 2012, 00:35 | Νίκος Πανταζής

    Οι προδιαγραφές που θέτετε στα άρθρα, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσετε και τον παράγων «κακός άνθρωπος». Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, σε πολλά σχολικά λεωφορεία να υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας αλλά αυτές να είναι δεμένες από τον οδηγό έτσι ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές. Πιθανόν διότι θα του (οδηγού) είναι κουραστικό να τις τακτοποιεί μετα από κάθε δρομολόγιο. Κατά συνέπεια προκύπει η ανάγκη να βρεθεί ένας μηχανισμός αιφνιδιαστικού ελέγχου του λεωφορείου καθ’οδόν ούτως ώστε να υπάρχει πάντα ο φόβος, από πλευράς οδηγού, ότι μπορεί να ελεγχθεί και να λογοδοτήσει αυτός και ο προϊστάμενός του ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε! «Ο φόβος φυλάει τα έρημα»

  • 8 Φεβρουαρίου 2012, 17:20 | Σωτηριος

    Όσο αφορά τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των ζωνών ασφαλείας….
    Ερωτώ πώς θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος, με ποιο τρόπο και αν θα είναι υποχρεωτικός ο δειγματοληπτικός έλεγχος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η μη ύπαρξη αστοχίας υλικού ή κακής ποιότητας των παρελκομένων καθώς και η ποιοτικά απαράδεκτη ύφανση στις ζώνες ασφαλείας.
    Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την άρση της αδειοδότησης ή κυκλοφορίας οχημάτων που θα έχουν εφοδιαστεί με «ελαττωματικές» ζώνες ασφαλείας. Καθώς και ακύρωση του συνόλου των παραγομένων ζωνών. Ευχαριστώ