• Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 - 2105227276 Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr - E-mail: eetem@eetem.gr Αθήνα 7-4-2014 Στο άρθρο 58 του νομοσχεδίου δίδεται η δυνατότητα κατάταξης και στην κατηγορία των έργων Ηλεκτρονικού εξοπλισμού μόνο σε ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακού Τομέα αποκλείοντας τις αντίστοιχες ειδικότητες πτυχιούχων Μηχανικών τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. Για να είναι ολοκληρωμένη η νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει, στο εδάφιο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 110 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), να συμπεριληφθούν και οι κατωτέρω ειδικότητες πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ οι οποίες καλύπτουν με το γνωστικό τους αντικείμενο την κατηγορία των έργων αυτών, Δηλαδή οι : Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης), Πτυχιούχοι Μηχανικοί πληροφορικής Τ.Ε. ( κατευθύνσεις (α) Μηχανικός Η/Υ,(β) Μηχανικός Λογισμικού και (γ) Μηχανικός Δικτύων), Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε.. Ο Πρόεδρος της ΚΔΕ Δημόπουλος Δημήτριος