Άρθρο 58 – Εγγραφή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το εδάφιο θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 109 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Των ηλεκτρονικών μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Αθήνα 7-4-2014

  Στο άρθρο 58 του νομοσχεδίου δίδεται η δυνατότητα κατάταξης και στην κατηγορία των έργων Ηλεκτρονικού εξοπλισμού μόνο σε ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακού Τομέα αποκλείοντας τις αντίστοιχες ειδικότητες πτυχιούχων Μηχανικών τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.
  Για να είναι ολοκληρωμένη η νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει,
  στο εδάφιο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 110 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008),
  να συμπεριληφθούν και οι κατωτέρω ειδικότητες πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ οι οποίες καλύπτουν με το γνωστικό τους αντικείμενο την κατηγορία των έργων αυτών,

  Δηλαδή οι : Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης), Πτυχιούχοι Μηχανικοί πληροφορικής Τ.Ε. ( κατευθύνσεις (α) Μηχανικός Η/Υ,(β) Μηχανικός Λογισμικού και (γ) Μηχανικός Δικτύων), Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Πτυχιούχοι Μηχανικοί Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε..

  Ο Πρόεδρος της ΚΔΕ

  Δημόπουλος Δημήτριος

 • 28 Μαρτίου 2014, 18:16 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

  Επιτέλους νομοθετήθηκε το αυτονόητο!!!

 • 26 Μαρτίου 2014, 21:52 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 58 – Εγγραφή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  Απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχ/κοι με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού, όπως ήσαν πριν τον διαχωρισμό της Σχολής το έτος 1975 σε δύο ανεξάρτητες σχολές με διακεκριμένες ειδικότητες, (Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχανολόγων Μηχανικών που περιέλαβε και το Τμήμα Ναυπηγών καθώς και τον Κύκλο του Μηχανικού Παραγωγής).