• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Σταθόπουλος (ΟΤΕ)' | 14 Απριλίου 2014, 11:58

    Ενδεικτικές παρεμβάσεις- Roadmap: Η υλοποίηση του FTTH Σχόλιο: Για το συγκριμένο έργο δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και μη ανταγωνιστικό ιδιωτικών επενδυτικών πλάνων. Τα δημόσια έργα/υποδομές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να προτεραιοποιούνται ως συμπληρωματικές δράσεις όπου αποδεδειγμένα υπάρχει market failure. Στο κείμενο δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε δράσεις που αφορούν το στόχο 2 της ψηφιακής ατζέντας (ευρυζωνική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού με ταχύτητες >30Mbps) ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών περιοχών όπου ιδιωτικές επενδύσεις είναι βιώσιμες και μη αστικών περιοχών όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να συμπληρωθούν με δημόσιες παρεμβάσεις για να είναι βιώσιμες.