• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΚΤ' | 23 Απριλίου 2014, 14:30

    ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΕΕΚΤ) Β.5 Στρατηγικοί Στόχοι, ένα ρεαλιστικό σενάριο για το 2021 & τομείς παρέμβασης Σελ 29 Η δημόσια διοίκηση έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των διεργασιών, υπηρεσιών και δεδομένων της και επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από κάθε μέσο ιδίως κινητών Σχόλιο - Να προστεθεί: …δίχως την απαίτηση φυσικής παρουσίας Σελ 30 Σε όρους αποτελέσματος (και δεικτών ψηφιακής ατζέντας) η επίτευξη των στόχων αυτών έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν την Ελλάδα σε 10 έτη, μέχρι δηλαδή το 2021 στο εξής ρεαλιστικά εφικτό σενάριο: Τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού, σε >50% της ελληνικής επικράτειας διασυνδέεται σε δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) με εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις (>100Mbps) στο διαδίκτυο (NGN connected) Σχόλιο: Απαιτείται αποσαφήνιση του άνω σεναρίου, το >50% της ελληνικής επικράτειας αφορά πληθυσμιακό ή γεωγραφικό κριτήριο? Ως ρεαλιστικά εφικτό σενάριο θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος το 50% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις 100Mbps και υπό την προϋπόθεση μέτρων ενίσχυσης της ζήτησης ο στόχος για τέτοιες συνδέσεις θα μπορούσε να είναι το 50% του καλυπτόμενου πληθυσμού (25% του συνόλου)