• Σχόλιο του χρήστη 'HELLAS ONLINE' | 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:10

    Να αφαιρεθεί η φράση "τόσο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης όσο και μετά την υλοποίηση του εκάστοτε δικτύου". Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση "δικτύουσύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. "