• Σχόλιο του χρήστη 'HELLAS ONLINE' | 10 Φεβρουαρίου 2015, 10:51

    Αναφορικά με το σημείο 2(α): Θεωρούμε ότι το ψηφιακό μητρώο θα πρέπει να αποτελέσει την εφαρμογή μέσα από την οποία: 1)θα καταχωρείται η αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης, 2)θα παρακολουθείται η εξέλιξη της λεπτομερώς, 3)θα χορηγείται το δικαίωμα διέλευσης. Το ανωτέρω θα δώσει την δυνατότητα 1) της αυτόματης και ανελλιπούς ενημέρωσης των σχετικών στοιχείων και 2)της παρακολούθησης της εμπρόθεσμης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης. Επισημαίνουμε ότι πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράτημα α’ περιέχονται (η θα μπορούσαν να προστεθούν) στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση δικαιωμάτων διέλευσης . Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται αυτόματα η άμεση εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων του ψηφιακού μητρώου. Εντούτοις, εάν δεν διασφαλιστούν τα ανωτέρω, η περιγραφόμενη διαδικασία εισάγει μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο στους παρόχους και επιθυμούμε η ενημέρωση του μητρώου να γίνεται μαζικά σε τρίμηνη η εξαμηνιαία βάση για όλα τα δικαιώματα διέλευσης που χορηγηθήκαν το προηγούμενο διάστημα με εισαγωγή στο ψηφιακό μητρώο μόνο των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα Αναφορικά με το σημείο 7: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το υπό ανάπτυξη εργαλείο διαχείρισης του ψηφιακού μητρώου θα αποδέχεται τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι πάροχοι ανεξάρτητα της μορφής στην οποία υποβάλλονται(ενδεικτικά shape file, kml κλπ) και θα προβαίνει το ίδιο σε τυχόν απαιτούμενες μετατροπές για την εξασφάλιση της συμβατότητας με το ψηφιακό μητρώο.