• Σχόλιο του χρήστη 'Cyta Hellas' | 10 Φεβρουαρίου 2015, 11:36

    Η υφιστάμενη διατύπωση παρουσιάζει τμήμα μόνο των λειτουργιών που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση. Συστήνεται η επαναδιατύπωση: «Με την παρούσα ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών το οποίο συστήνεται στο πλαίσιο του άρθρου 27 του Ν.4053/2012.»