• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κυριακόπουλος' | 2 Ιουνίου 2016, 16:44

    O ορισμός του αεροσκάφους στη μορφή που δίνεται εδώ συμπίπτει με αυτόν του Παραρτήματος 7. Θα ήταν προτιμότερο να επαναληφθεί ο - κατά πολύ ευρύτερος - ορισμός του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (άρθρο 1 παρ. 2), και για λόγους συνέπειας ("2. Αεροσκάφος, κατά την έννοια του Κώδικα αυτού, είναι κάθε συσκευή ικανή προς πτήση για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών").