• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Δουκέλλης' | 5 Ιουνίου 2016, 21:17

    Ασυμφωνία μετάφρασης βασικών και σημαντικών όρων [π.χ. “Σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους unmanned aircraft system”, “Εκμεταλλευόμενος το ΜηΕΑ (Operator)”, “Εμπορική εκμετάλλευση του ΜηΕΑ”, “Visual Line of Sight” σε σύγκριση π.χ. με τους όρους των ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems και ICAO Doc 10019 AN/509 Manual On Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)]. Ενδεικτικά, στην μετάφραση του VLOS δεν περιλαμβάνεται η διευκρίνηση “unaided visual contact” η οποία μεταβάλει συνολικά το πνεύμα του ορισμού. Πρόταση: Υιοθέτηση με ακριβή αεροπορική μετάφραση στα ελληνικά επί του νοήματος αρχικά, και στην συνέχεια επί του λεκτικού από το αγγλικό κείμενο.