• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Δουκέλλης' | 5 Ιουνίου 2016, 21:28

    Δεν σημαίνονται ποιοι ορισμοί είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από τον ICAO και ποιοι όχι, όπως ρητά αναφέρεται στο ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems. Ομοίως, το αντίστοιχο για την EASA.