• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Δουκέλλης' | 5 Ιουνίου 2016, 21:18

    Δεν χρησιμοποιείται ο όρος που έχει καταλήξει να υιοθετήσει η EASA για την περιγραφή των ΜΕΑ (drones αντί UAV, RPAS, κλπ) σύμφωνα με EASA A-NPA 2015-10. Η χρησιμοποίηση του όρου ΜηΕΑ κρίνεται ως μη λειτουργική στον προφορικό λόγο. Πρόταση: Υιοθέτηση των ορισμών της EASA (drone) με χρησιμοποίηση του όρου ΜΕΑ και ΜΕΣΑ για το Μη Επανδρωμένο Αερόχημα/Αεροσκάφος και Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος/Αεροσκάφους, στα ελληνικά.