• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ' | 7 Ιουνίου 2016, 15:42

    Τρεις διαφορετικοί ορισμοί με μεγάλη επικάλυψη και άνευ ουσίας. Δεν προκύπτει σαφής διαχωρισμός πότε ένα ΜηΕΑ χαρακτηρίζεται ως Αερομοντέλο και πότε ως ΣΜηΕΑ. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να είναι και Αερομοντέλο αλλά και ΣΜηΕΑ. Άρα, δεν είναι ξεκάθαρο αν ισχύει το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010 ή ο νέος προτεινόμενος κανονισμός. Σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010, ένα αερομοντέλο (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ΣΜηΕΑ) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εντός 3Km από ελεγχόμενο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, για ένα ΣΜηΕΑ (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Αερομοντέλο) η απόσταση αυτή γίνεται 8Km. Μη υποχρεωτική νηολόγηση αερομοντέλων έναντι υποχρεωτικής των ΣΜηΕΑ όταν δεν προκύπτει η διαφορετικότητά τους