• Σχόλιο του χρήστη 'Βράντζα Παναγιώτα, Βουλευτής Νομού Καρδίτσας' | 9 Αυγούστου 2016, 08:34

    Ειδικώς ως προς την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε λίμνες (διαδικασία η οποία σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά από τον Υπουργό Υποδομών), δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν, ως γνωστόν, εγκατεστημένα υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ (όπως στις λίμνες Πλαστήρα, Κρεμαστών, Καστρακίου κ.λπ.), θα ήταν ίσως σκόπιμο να υπάρχει πρόνοια στον νόμο ώστε: (α) να διευκολύνεται η διαδικασία αδειοδότησης, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέσω και του συναρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (β) να οριοθετείται, εν προκειμένω, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΗ, και (γ) να διευκρινίζεται, ήδη στον νόμο, ότι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης της αντίστοιχης υδάτινης επιφάνειας είναι ο εκάστοτε οικείος πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. Με εκτίμηση, Παναγιώτα Βράντζα, Βουλευτής Νομού Καρδίτσας