• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαγοράκης Βαγγέλης' | 9 Αυγούστου 2016, 14:08

    Η εταιρεία μας τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει εξασφαλίσει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες τα δικαιώματα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία δεκαπέντε (15) Υδατοδρομίων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων της χώρας μας. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα βρίσκονται σε ιδιαίτερα ώριμη αδειοδοτική φάση. Έχουμε ήδη λάβει οκτώ (8) εγκρίσεις περιβαλλοντικών Όρων και το δίκτυο των Σποράδων (Αλόννησος, Σκύρος, Σκόπελος) μαζί με Πάτμο και Τήνο είναι ουσιαστικά έτοιμα προς κατασκευή. Για όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας έχει επενδύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αξίζει δε να επαναλάβουμε ότι ΟΛΑ τα ιδιωτικά Υδατοδρόμια έχουν έρθει στην κατοχή μας μέσω ανοιχτών διαγωνισμών που αφορούσαν τόσο την Ίδρυση όσο και την Λειτουργία των εν λόγω Υδατοδρομίων. Προκύπτει λοιπόν εύλογα το ερώτημα, γιατί στις μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνεται μέριμνα για τις εκκρεμούσες αιτήσεις ουτως ώστε αυτές τουλάχιστον οι Άδειες Ίδρυσης να πάνε στον Ιδιώτη που έχει επενδύσει πέρα από χρήματα, χρόνο και πολύ προσπάθεια και βάσει ποιας διαδικασίας μπορεί ένας νόμος να ακυρώνει διαγωνισμούς που έγιναν από πριν τρία χρόνια και μέχρι πριν δυο μήνες? Το ερώτημα αυτό γίνεται ποιο εύλογο αν λάβουμε υπόψη την διατύπωση του Άρθρου 15 παρ 1α του παρόντος νομοσχεδίου, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6». Όπου στο Άρθρο 6 υπάρχει και ο Ιδιώτης επενδυτής. Αφού λοιπόν ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας, έχει ήδη επιλέξει τον Ιδιώτη για την Ίδρυση και Λειτουργία Υδατοδρομίου μέσα από διαγωνισμό, δεν θα ήταν πιο δίκαιο η Άδεια Ίδρυσης των εκκρεμουσών Αιτήσεων να βγαίνει στο όνομα του Ιδιώτη? Ζαγοράκης Βαγγέλης Γενικός Διευθυντής HELLENIC SEAPLANES SA