Άρθρο 32 – Μεταβατικές διατάξεις

Α. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου η άδεια ίδρυσης χορηγείται στον φορέα που προέβη στην παραχώρηση αυτή.
Β. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων βάσει του ν.4146/2013 εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 για τις υποδομές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισμό υποβάλλοντας στο Τ.Ε.Μ.Α.Α. τα απαραίτητα τροποποιημένα δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναστέλλονται όλες οι πτήσεις.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:32 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

  Άρθρο 32
  Μεταβατικές Διατάξεις
  Το Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο Σητειας ανέθεσε μέσω διαγωνισμού το δικαιώμα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία Υδατοδρομίου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας, σε μια Ιδιωτική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή όντως κατέθεσε πλήρη Τεχνικό Φάκελο για την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου καθώς και Περιβαλλοντική Μελέτη, όπως ορίζει ο Ν4146/2013, αναλαμβάνοντας όλα τα κόστη. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της εταιρείας, όμως είναι και η Κατασκευή του Υδατοδρομίου με όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, που εκτιμάται γύρω στις 150 χιλιάδες Ευρώ. Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, η αναμενόμενη Άδεια Ίδρυσης δεν θα εκδοθεί στο όνομα της πλειοδοτούσας εταιρείας που έχει καταβάλλει όλα τα έως τώρα κόστη, αλλά στο όνομα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Για να εκδοθεί όμως η άδεια Ίδρυσης θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το Υδατοδρόμιο. Τίθονται λοιπόν τα κάτωθι ερωτήματα:
  1. Ποιος θα αναλάβει το κόστος για την κατασκευή του Υδατοδρομίου (περ 150 χιλιάδες Ευρώ)?
  2. Βάσει ποιας νομικής διαδικασίας μπορεί ένας Τεχνικός Φάκελος και μια Περιβαλλοντική Μελέτη που κατατέθηκε στο όνομα μιας Ιδιωτικής εταιρείας , να περάσουν σε Δημόσιο Φορέα και πόσο προστατευμένο είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τις αναμενόμενες νομικές αντιδράσεις της εταιρείας?
  3. Μέχρι να βρεθούν οι πόροι για την κατασκευή και μέχρι να λυθούν τα αναμενόμενα νομικά προβλήματα με την εταιρεία, πόσα χρόνια θα μείνει η Σητεία χωρίς Υδατοδρόμιο?
  Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε όλες οι εκκρεμμούσες Άδειες να εκδοθούν στο όνομα του αρχικώς αιτούντως, κάτι που ούτως ή άλλως συμβαδίζει και με την αρχή δικαίου.
  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 09:47 | Πέτρος Βαφίνης

  Στο άρθρο 32 παρ α του παρόντος νομοσχεδίου αναφέρεται ««Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου»
  Με την ανωτέρω πρόταση ακυρώνεται όλη η διαδικασία αδειοδότησης που έχει ακολουθήσει το Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου στο Λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου;
  Σας γνωρίζουμε ότι ο φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου», έχει ήδη λάβει απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου.

  Πέτρος Βαφίνης
  Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Α.
  Δήμαρχος Αλοννήσου

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:09 | Θεοδωρος Πετρουλακης

  Άρθρο 32
  Μεταβατικές Διατάξεις
  Το Λιμενικό μας Ταμείο ανέθεσε μέσω διαγωνισμού το δικαιώμα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία Υδατοδρομίου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας, σε μια Ιδιωτική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή όντως κατέθεσε πλήρη Τεχνικό Φάκελο για την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου καθώς και Περιβαλλοντική Μελέτη, όπως ορίζει ο Ν4146/2013, αναλαμβάνοντας όλα τα κόστη. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της εταιρείας, όμως είναι και η Κατασκευή του Υδατοδρομίου με όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, που εκτιμάται γύρω στις 150 χιλιάδες Ευρώ. Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, η αναμενόμενη Άδεια Ίδρυσης δεν θα εκδοθεί στο όνομα της πλειοδοτούσας εταιρείας που έχει καταβάλλει όλα τα έως τώρα κόστη, αλλά στο όνομα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Για να εκδοθεί όμως η άδεια Ίδρυσης θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το Υδατοδρόμιο. Τίθονται λοιπόν τα κάτωθι ερωτήματα:
  1. Ποιος θα αναλάβει το κόστος για την κατασκευή του Υδατοδρομίου (περ 150 χιλιάδες Ευρώ)?
  2. Βάσει ποιας νομικής διαδικασίας μπορεί ένας Τεχνικός Φάκελος και μια Περιβαλλοντική Μελέτη που κατατέθηκε στο όνομα μιας Ιδιωτικής εταιρείας , να περάσουν σε Δημόσιο Φορέα και πόσο προστατευμένο είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τις αναμενόμενες νομικές αντιδράσεις της εταιρείας?
  3. Μέχρι να βρεθούν οι πόροι για την κατασκευή και μέχρι να λυθούν τα αναμενόμενα νομικά προβλήματα με την εταιρεία, πόσα χρόνια θα μείνει η Σητεία χωρίς Υδατοδρόμιο?
  Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε όλες οι εκκρεμμούσες Άδειες να εκδοθούν στο όνομα του αρχικώς αιτούντως, κάτι που ούτως ή άλλως συμβαδίζει και με την αρχή δικαίου.

 • Ένα επιπρόσθετο, αλλά πολύ σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την πρόταση του Υπουργείου, «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου η άδεια ίδρυσης χορηγείται στον φορέα που προέβη στην παραχώρηση αυτή», είναι το εξής.
  Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Ιδιωτικών Υδατοδρομίων, η εταιρεία μας έκανε χρήση της ευεργετικής διάταξης του Άρθρου 59, παρ 5β όπου αναφέρεται: «Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι διαφορετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα δύναται να υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. μόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδρομίου.».

  Με απλά λόγια υποβάλλαμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουμε ήδη λάβει Αποφάσεις Εγκρίσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ΜΟΝΟ για την δραστηριότητα του Υδατοδρομίου. Συνεπώς αν όντως γίνει πράξη η πρόταση του Υπουργείου, τότε θα πρέπει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να υποβάλλουν ΝΕΕΣ Περιβαλλοντικές Μελέτες ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ, αφού σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ 5α:
  «Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου και του λιμένος είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλεται Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιμένα και του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.»
  Νομίζω ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν τι σημαίνει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ότι η καθυστέρηση που θα προκληθεί θα είναι τεράστια και άδικη για τους ίδιους τους νησιωτικούς προορισμούς που θα στερηθούν αυτό το μέσο για κάποια χρόνια ακόμα.

  Ζαγοράκης Βαγγέλης
  Γενικός Διευθυντής
  HELLENIC SEAPLANES SA

 • Η εταιρεία μας τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει εξασφαλίσει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες τα δικαιώματα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία δεκαπέντε (15) Υδατοδρομίων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων της χώρας μας.
  Τα περισσότερα από αυτά τα έργα βρίσκονται σε ιδιαίτερα ώριμη αδειοδοτική φάση. Έχουμε ήδη λάβει οκτώ (8) εγκρίσεις περιβαλλοντικών Όρων και το δίκτυο των Σποράδων (Αλόννησος, Σκύρος, Σκόπελος) μαζί με Πάτμο και Τήνο είναι ουσιαστικά έτοιμα προς κατασκευή. Για όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας έχει επενδύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αξίζει δε να επαναλάβουμε ότι ΟΛΑ τα ιδιωτικά Υδατοδρόμια έχουν έρθει στην κατοχή μας μέσω ανοιχτών διαγωνισμών που αφορούσαν τόσο την Ίδρυση όσο και την Λειτουργία των εν λόγω Υδατοδρομίων.
  Προκύπτει λοιπόν εύλογα το ερώτημα, γιατί στις μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνεται μέριμνα για τις εκκρεμούσες αιτήσεις ουτως ώστε αυτές τουλάχιστον οι Άδειες Ίδρυσης να πάνε στον Ιδιώτη που έχει επενδύσει πέρα από χρήματα, χρόνο και πολύ προσπάθεια και βάσει ποιας διαδικασίας μπορεί ένας νόμος να ακυρώνει διαγωνισμούς που έγιναν από πριν τρία χρόνια και μέχρι πριν δυο μήνες?
  Το ερώτημα αυτό γίνεται ποιο εύλογο αν λάβουμε υπόψη την διατύπωση του Άρθρου 15 παρ 1α του παρόντος νομοσχεδίου, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6». Όπου στο Άρθρο 6 υπάρχει και ο Ιδιώτης επενδυτής. Αφού λοιπόν ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας, έχει ήδη επιλέξει τον Ιδιώτη για την Ίδρυση και Λειτουργία Υδατοδρομίου μέσα από διαγωνισμό, δεν θα ήταν πιο δίκαιο η Άδεια Ίδρυσης των εκκρεμουσών Αιτήσεων να βγαίνει στο όνομα του Ιδιώτη?

  Ζαγοράκης Βαγγέλης
  Γενικός Διευθυντής
  HELLENIC SEAPLANES SA

 • 5 Αυγούστου 2016, 18:25 | Nicolas Charalambous

  Άρθρο 32 παρ. Α αναφέρει: Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου η άδεια ίδρυσης χορηγείται στον φορέα που προέβη στην παραχώρηση αυτή.

  Η εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε/ HELLENIC SEAPLANES S.A. δραστηριοποιείται τα τελευταία 3,5 χρόνια έχοντας ως αντικείμενο πέραν του πτητικού έργου και την εξασφάλιση της λειτουργίας όσο το δυνατόν περισσότερων Υδατοδρομίων στην Ελλάδα ιδιωτικών ή δημοσίων. Μέχρι σήμερα έχει λάβει άδεια λειτουργίας μόνο το υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, ενώ πέραν των 50 υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στη φάση αδειοδότησης ή αλλιώς στην κατηγορία «εκκρεμούσες αιτήσεις».

  Το δημόσιο υφαρπάζει όλες τις εκκρεμείς άδειες των ιδιωτικών επενδυτικών προσπαθειών δηλαδή?

  Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για να φτάσουν οι άδειες μέχρι το σημερινό επίπεδο, ο κόπος των τελευταίων ετών χάνεται αυτό λέει στο άρθρο 32?

  Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί άμεσο χτύπημα στην βιωσιμότητα της Hellenic Seaplanes, η οποία τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη δικτύου ιδιωτικών υδατοδρομίων και μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες τα δικαιώματα για 15 υδατοδρόμια τα οποία τα περισσότερα είναι έτοιμα προς κατασκευή: Σκύρος, Αλόννησος, Σκόπελος, Αμφιλοχία, Τήνος, Πάτμος, Θάσος, Σητεία, Αιδηψός, Κάρυστος, Χαλκίδα, Κύμη, Χίος, Ψαρά, Οινούσσες.

  Για τα ανωτέρω υδατοδρόμια η εταιρεία έχει επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έως σήμερα που αφορούν κυρίως μισθώματα των προηγούμενων ετών, εγγυητικές επιστολές και τα έξοδά τους, έξοδα μελετών (Περιβαλλοντικών και Τεχνικών), αμοιβές προσωπικού, παράβολα αιτήσεων κτλ.