• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος' | 12 Αυγούστου 2016, 10:27

    Στο άρθρο (3) πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές. 1. Για τον σχεδιασμό ενός υδατοδρομίου πρέπει να υπάρχει ένα υπόδειγμα όπου θα καθορίζονται κατ ελάχιστον η ασκούμενες λειτουργίες, και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους μελετητές που αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να φτιάξουν ένα υδατοδρόμιο, αλλά και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες γιατί στην πράξη θα αποφευχθούν αυθαιρεσίες και αυτοσχεδιασμοί. Δυστυχώς οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απίστευτη Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην όλη διαδικασία. Θα ήταν καλύτερα πριν το νομοσχέδιο, πάρει τον δρόμο της συζήτησης τα αρμόδια υπουργεία, να έχουν ξεκαθαρίσει αυτή την Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η μαζί και το άγος της γραφειοκρατίας. Η Δ. Δ. δεν πρέπει να λειτουργεί ως <> αλλά ως αρωγός και συμπαραστάτης. 2. Η παράγραφος (3) του άρθρου (3) πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι γραφειοκρατική και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση για να υπάρξουν τροποποιήσεις σε θέματα υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων κ. λ.π. το αρμόδιο τμήμα εναερίων μεταφορών του ΥΠ Ο Μ Ε Δ Ι ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου και την λειτουργία του σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, μπορεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου ναυτιλίας, και νησιωτικής πολιτικής να λύσει τυχόν προβλήματα.