• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος' | 12 Αυγούστου 2016, 11:26

    Η παράγραφος (1) του άρθρου 6 πρέπει να καταργηθεί δεν χρειάζεται υπουργική απόφαση. Η άδεια υδατοδρομίου, χορηγείται από τα αρμόδια, τμήματα του Υ Π Ο Μ Ε Δ Ι και του Ναυτιλίας, η παράγραφος 2 χρήζει διευκρινίσεων.