• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:16

    Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 2,β Το σχέδιο νόμου αναφέρει: β) κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη Πρόταση: κατά την αναμονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2 τ.μ. ανά εξυπηρετούμενο επιβάτη ανά πτήση. δεδομένο ότι το μεγαλύτερο υδροπλάνο είναι 19 επιβατικών θέσεων πρέπει ο μέγιστος υπολογισμός να είναι 19 επιβ. χ 1,2 τ.μ/επιβάτη = 22,8 τμ.