• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:36

    Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 2,γ Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται εντός του χώρου αναμονής των επιβατών θα χωροθετούνται πλησίον αυτού. Πρόταση: Πρέπει να γίνει σαφής επεξήγηση στο παραπάνω, είτε λόγο μάξιμουμ 19 επιβατών χωροθέτηση 1+1 WC, είτε χρήση υφιστάμενων χώρων WC πλησίον του υδατορδομίου.