• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47

    Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων Παρ. 3 Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δύναται να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και να καθορίζονται οποιαδήποτε θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα. Πρόταση: Να γίνει απαλοιφή των ''ελάχιστες απαιτήσεις'' λόγο της ύπαρξης μικρών υδατοδρομίων πού ενδέχεται να χρειάζεται για την βιωσιμότητα τους να λειτουργήσουν με μικρότερες απαιτήσεις χώρων κτλ. Επίσης να γίνει απαλοιφή των λέξεων ''επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων'' για τους ίδιους παραπάνω λόγους.