• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαγοράκης Βαγγέλης' | 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:34

    Ένα επιπρόσθετο, αλλά πολύ σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την πρόταση του Υπουργείου, «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και επί των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου η άδεια ίδρυσης χορηγείται στον φορέα που προέβη στην παραχώρηση αυτή», είναι το εξής. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Ιδιωτικών Υδατοδρομίων, η εταιρεία μας έκανε χρήση της ευεργετικής διάταξης του Άρθρου 59, παρ 5β όπου αναφέρεται: «Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι διαφορετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα δύναται να υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. μόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδρομίου.». Με απλά λόγια υποβάλλαμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουμε ήδη λάβει Αποφάσεις Εγκρίσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ΜΟΝΟ για την δραστηριότητα του Υδατοδρομίου. Συνεπώς αν όντως γίνει πράξη η πρόταση του Υπουργείου, τότε θα πρέπει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να υποβάλλουν ΝΕΕΣ Περιβαλλοντικές Μελέτες ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ, αφού σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ 5α: «Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου και του λιμένος είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλεται Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιμένα και του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.» Νομίζω ότι γίνεται εύκολα αντιληπτό, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν τι σημαίνει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ότι η καθυστέρηση που θα προκληθεί θα είναι τεράστια και άδικη για τους ίδιους τους νησιωτικούς προορισμούς που θα στερηθούν αυτό το μέσο για κάποια χρόνια ακόμα. Ζαγοράκης Βαγγέλης Γενικός Διευθυντής HELLENIC SEAPLANES SA