• Σχόλιο του χρήστη 'Nicolas Charalambous' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29

    Άρθρο 6 παράγραφο 4. Άδεια υδατοδρομίου χορηγείται σε ιδιωτικών συμφερόντων ανώνυμη εταιρεία, σε Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. και σε Ε.Ε.Ε. εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου ... Σε αυτή την παράγραφο εξαιρεί όλες τις εταιρείες Ι.Κ.Ε.! Πιστεύω ότι η μορφή της Ι.Κ.Ε. δεν πρέπει να εξαιρεθεί γιατί είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία ίδρυσης και ευκολότερης διαχείρισης. Οι εταιρείες του ομίλου της Hellenic Seaplanes που διαχειρίζονται τα υδατοδρόμια είναι όλες μορφής Ι.Κ.Ε. και ζητάμε αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που εξαιρέθηκαν να τις επαναφέρουμε στις προυποθέσεις.