• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρος Πετρουλακης' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:09

    Άρθρο 32 Μεταβατικές Διατάξεις Το Λιμενικό μας Ταμείο ανέθεσε μέσω διαγωνισμού το δικαιώμα ιδιαίτερης χρήσης για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία Υδατοδρομίου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σητείας, σε μια Ιδιωτική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή όντως κατέθεσε πλήρη Τεχνικό Φάκελο για την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου καθώς και Περιβαλλοντική Μελέτη, όπως ορίζει ο Ν4146/2013, αναλαμβάνοντας όλα τα κόστη. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της εταιρείας, όμως είναι και η Κατασκευή του Υδατοδρομίου με όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, που εκτιμάται γύρω στις 150 χιλιάδες Ευρώ. Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, η αναμενόμενη Άδεια Ίδρυσης δεν θα εκδοθεί στο όνομα της πλειοδοτούσας εταιρείας που έχει καταβάλλει όλα τα έως τώρα κόστη, αλλά στο όνομα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Για να εκδοθεί όμως η άδεια Ίδρυσης θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το Υδατοδρόμιο. Τίθονται λοιπόν τα κάτωθι ερωτήματα: 1. Ποιος θα αναλάβει το κόστος για την κατασκευή του Υδατοδρομίου (περ 150 χιλιάδες Ευρώ)? 2. Βάσει ποιας νομικής διαδικασίας μπορεί ένας Τεχνικός Φάκελος και μια Περιβαλλοντική Μελέτη που κατατέθηκε στο όνομα μιας Ιδιωτικής εταιρείας , να περάσουν σε Δημόσιο Φορέα και πόσο προστατευμένο είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τις αναμενόμενες νομικές αντιδράσεις της εταιρείας? 3. Μέχρι να βρεθούν οι πόροι για την κατασκευή και μέχρι να λυθούν τα αναμενόμενα νομικά προβλήματα με την εταιρεία, πόσα χρόνια θα μείνει η Σητεία χωρίς Υδατοδρόμιο? Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε όλες οι εκκρεμμούσες Άδειες να εκδοθούν στο όνομα του αρχικώς αιτούντως, κάτι που ούτως ή άλλως συμβαδίζει και με την αρχή δικαίου.